اقامت یونان

چگونه اقامت یونان بگیریم ؟

سرمایه گذاری در یونان آیا می خواهید درباره ویزای سرمایه گذاری در یونان اطلاعاتی کسب کنید؟ آیا می خواهید از مراحل اخذ ویزا و اقامت از طریق سرمایه گذاری در یونان اطلاعاتی کسب کنید؟ آیا می خواهید از تابعیت و پاسپورت کشور یونان از طریق سرمایه گذاری اطلاعاتی کسب کنید؟ آیا می خواهید از مزایای حق زندگی کشور یونان اطلاعاتی کسب کنید؟ کشور یونان دارای سابقه غنی است و کشور یونان به افرادی که قصد سرمایه گذاری در یونان دارند به آنها اقامت می دهد مثل خرید املاک و مستغلات یا انجام سرمایه گذاری و اقتصاد و مهم تر از همه اقامت توسط سرمایه گذاری در محیط زیست است. کشور یونان یک صنعت پر رونق است که باعث می شود تا دو سوم از تولید ناخالص داخلی-صنعت و کشاورزی است و گردشگری منبع اصلی درآمد ارز خارجی و درآمد-حمل و نقل است بسیاری از فعالیت های کشور یونان در آتن که در آن جمعیت افرادی که زندگی می کنند بیشتر است ودیگر مرکزهای کسب و کار مهم برای کشور یونان تسالونیکی-کرت-کاوالا وجود دارد و اعتماد سرمایه گذاران بازسازی اقتصادی اخیر بهبود یافته است. کشور یونان مالیات ساکنان بر درآمد به دست آمده در هر بخش از جهان است نرخ مالیات بسته به نوع درآمد متفاوت است و کشور یونان دارای توافقات زیادی برای جلوگیری از تحمیل دور از مالیات است خصوصیات کشور یونان منابع طبیعی کشور یونان زغال سنگ قهوه ای- سنگ آهن- بوکسیت – سرب – روی – نیکل – مگنزیت – سنگ مرمر- نمک و سیستم حقوقی کشور یونان بر اساس قانون روم- قوه قضائیه دادگاههای مدنی-جنایی-اداری تقسیم می شود و زبان رسمی کشور یونان-یونانی است نرخ ارز کشور یونان یورو است و نوع حکومت دموکراسی پارلمانی قانون گذاری است.
ویزای سرمایه گذاری کشور یونان
سرمایه گذاری کشور یونان ۲۵۰٫۰۰۰ در املاک و مستغلات در کشور یونان نیاز است سرمایه گذاری در املاک و مستغلات پایین ترین سطح ویزای اقامت در اروپا است سرمایه گذاری در کشور یونان به صورت مسکونی و تجاری حداقل سرمایه گذاری را تشکیل می دهد و خریداران مشترک می توانند سرمایه گذاری را با یکی از اموال ترکیب کنند.
روند اخذ ویزای اقامت از طریق سرمایه گذاری کشور یونان
روند درخواست اقامت از طریق سرمایه گذاری کشور یونان حدود ۴۰ روز طول می کشد از زمان سرمایه گذاری تا زمانی که اجازه اقامت صادر می شود متقاضی سرمایه گذاری در ملک کشور یونان قبل از درخواست برای ویزا ساخته شده است و فردی که می خواهد در کشور یونان سرمایه گذاری و اقامت کند باید حتما سابقه کیفری نداشته باشد و بیمه بهداشت و درمان برای پوشش هر اقامت در کشور یونان نیاز دارند و ویزای اقامت کشور یونان را می تواند پس از ۵ سال ارائه سرمایه گذاری نگهداری و تمدید کرد.هزینه درخواست ویزا به حدود ۱۵٫۰۰۰یورو علاوه بر مالیات ارزش افزوده از ۲۳ % به پرداخت کشور یونان در خرید املاک جدید وجود دارد. و اعضای خانواده شامل همسر و تمام فرزندان زیر ۱۸ کودکان ۱۸ و بالاتر می توانید واجد شرایط برنامه اقامت کشور یونان به تازگی به والدین هر دو سرمایه گذاری و همسر تمدید می شود. مالیات افراد غیر مقیم در کشور یونان مالیات بر درآمد در یونان از درآمد حاصل از خارج از کشور پرداخت و مالیات بر درآمد در نرخ ۲۲ % شروع می شود درآمد اجاره از ملک کشور یونان که در نرخ مالیات از ۱۱ % به ۳۳ % هزینه های خاصی کسر از درآمد ناخالص هستند مالیات بر سود سرمایه است که در ۱۵ % در فروش املاک است.و اجازه اقامت به متقاضی که در یونان می خواهند زندگی کنند می توانند در کشور یونان کسب و کار راه اندازی کنند در کشور یونان پس از اخذ ویزا اجازه اقامت کشور یونان اجازه می دهد تا به آزادی در سراسر منطقه اتحادیه اروپا شنگن مسافرت کنند.
تابعیت و پاسپورت کشور یونان
افرادی که در کشور یونان زندگی می کنند می تواند برای شهروندی و پاسپورت پس از ۷ سال اعمال می شود و هنگامی که متقاضیان دارای تابعیت سپس آنها را آزاد به دور از سرمایه گذاری به عنوان تمدید ویزا بیشتر لازم نیست و به دلیل نیاز به اقامت در کشور ویزای طلایی یونانی برنامه در نظرگرفته است برنامه سرمایه گذاری اقامت به جای شهروندی توسط سرمایه گذاری این گزینه برای شهروندی است برای کسانی که متعهد به زندگی کردن در کشور یونان هستند. مزایای حق زندگی در کشور یونان تمام متقاضیانی که در کشور یونان حق زندگی کردن در کشور یونان را به دست می آورند با کارت اقامت تمام اعضای خانواده آزادی برای سفر در سراسر منطقه ویزای اتحادیه اروپا شنگین با سهولت و بدون ویزا اگر اموال را به یکی دیگر از شهروندان غیر اتحادیه اروپا اقامت یونانی انتقال به سرمایه گذاری جدید می شود. ما با بررسی این مقاله فهمیدیم که سرمایه گذاری در یونان به چه صورت است کشور یونان دارای سابقه غنی است و کشور یونان به افرادی که قصد سرمایه گذاری در یونان دارند به آنها اقامت می دهد مثل خرید املاک و مستغلات یا انجام سرمایه گذاری و اقتصاد و مهم تر از همه اقامت توسط سرمایه گذاری در محیط زیست است. کشور یونان یک صنعت پر رونق است که باعث می شود تا دو سوم از تولید ناخالص داخلی-صنعت و کشاورزی است و گردشگری منبع اصلی درآمد ارز خارجی و درآمد-حمل و نقل است بسیاری از فعالیت های کشور یونان در آتن که در آن جمعیت افرادی که زندگی می کنند بیشتر است ودیگر مرکزهای کسب و کار مهم برای کشور یونان تسالونیکی-کرت-کاوالا وجود دارد و اعتماد سرمایه گذاران بازسازی اقتصادی اخیر بهبود یافته است. کشور یونان مالیات ساکنان بر درآمد به دست آمده در هر بخش از جهان است نرخ مالیات بسته به نوع درآمد متفاوت است و کشور یونان دارای توافقات زیادی برای جلوگیری از تحمیل دور از مالیات است. تمام متقاضیانی که در کشور یونان حق زندگی کردن در کشور یونان را به دست می آورند با کارت اقامت تمام اعضای خانواده آزادی برای سفر در سراسر منطقه ویزای اتحادیه اروپا شنگین با سهولت و بدون ویزا اگر اموال را به یکی دیگر از شهروندان غیر اتحادیه اروپا اقامت یونانی انتقال به سرمایه گذاری جدید می شود.
می 8, 2018

ویزای سرمایه گذاری کشور یونان

سرمایه گذاری کشور یونان ۲۵۰٫۰۰۰ در املاک و مستغلات در کشور یونان نیاز است سرمایه گذاری در املاک و مستغلات پایین ترین سطح ویزای اقامت در […]