اسلواکی

سپتامبر 21, 2021

آشنایی با کشور اسلواکی

جمهوری اسلواکی کشوری است در اروپای مرکزی که با خشکی محصور شده است. همسایه های کشور اسلواکی عبارتند از جمهوری چک، مجارستان، اتریش و لهستان. در […]