اقامت اسپانیا

می 8, 2018

مهاجرت به اسپانیا از طریق اعلام پناهندگی

براساس کنوانسیون ۱۹۵۱ژنو افراد می توانند به واسطه های علاقه های ذیل در خواست پناهندگی مطرح نمایند،اگر به واسطه مسائل سیاسی ، نژادی، قومی و مذهبی […]